فرا رسیدن اربعین را تسلیت می گوییم .

عطری که از حوالی پرچم وزیده است ما را به سمت مجلس آقا کشیده است از صحن هر حسینیه تا صحن کربلا صد کوچه بازکنید محرم رسیده است خبر آمد ز مهی بوی خدا می‌آید ماه داغ دل ما غرق نوا می‌آید دل ببازید عزیزان که زمان الم است ماه اشک و الم و کرب …

فرا رسیدن اربعین را تسلیت می گوییم . ادامه »