نسخه جدید اپلیکیشن سینا میشن بزودی !

برنامه سینا میشن

نسخه ۱.۰.۴

بزودی …… !

۱۷ شهریور ماه سال ۱۴۰۰

تغییرات اخیر :

۱.حذف بخش حساب کاربری

۲. تغییر بخش استخدام

۳. اضافه شدن بخش تغییر استایل و زبان در راهنما

۴. کاهش تبلیغ

۵. تعمیر بخش بروزرسانی

۶. تغییر بخش استخدام

اسکرول