طبق صحبت های انجام شده قرار است برنامه بیا آشپزی کنیم از صفر دوباره ساخته شود !

محمد سینا حیدریان اعلام کرد بزودی عکس و یا تریلر های آن منتشر شود .

اسکرول